Meierikvarteret, Hamnegata 2 og 6

MEIERIKVARTERET: Storslått og urbant leilegheitskompleks i hjarta av Leirvik Sentrum, klart for innflytting!

Meierikvarteret

Aktiv Eiendomsmegling har gleda av å presentera Meierikvarteret, ei arkitektonisk perle midt i Leirvik sentrum med dei beste kvalitetar.
Meierikvarteret inneheld 44 leiligheiter av ulik utforming og storleik, kun 2 av desse er ledige!
Prosjektet et utforma med tanke på minst mogleg vedlikehald og mest mogleg livskvalitet. Utbyggar har derfor gjennomgåande høg standard på alt fra materialvalg til planløysningar.

Det er innvilga husbank på leilegheiter under 90 kvm

Har du også lyst til å leva ut draumen om å bu i sentrum? Ta kontakt med oss! Me hjelper deg å finna leiligheita som passar akkurat ditt behov. Men vær snar, det er framleis mange leiligheitar og velje mellom.

Kva er unikt med Meierikvarteret?
Her kan det skrivast mykje. Men det er allikevel nokre ting som kan vera verdt å nevna spesielt slik at du som leitar etter leiligheit i Leirvik sentrum veit kva som gjer Meierikvarteret unikt samenlikna med andre prosjekt i sentrum.

Lat oss byrja utvendig:
-alle balkongar er uttrekte og søylefrie, slik at du får maksimal utnytting av utearealet
-gjennomfarga betong som er belagt med nanoteknologi, begge tiltak som er svært kostnadsbesparande i høve framtidige vedlikehaldsutgifter
-eige hageområde på drøye 600 kvadratmeter som gir deg som bebuar eksklusiv tilgang til ei grøn perle midt i Leirvik sentrum.

Innvendig trekkjast det særleg fram:
-høg standard
-breidt utval på tilval
-INGEN påslag frå entreprenør på tilval

Sist men ikkje minst lyt det nevnas at Meierikvarteret er det einaste av høgblokkene i sentrum som er Husbankfinansiert. Dette gjer deg som kjøpar ein strålande moglegheit til å få gunsteg finansiering. Husbankfinansiering gjeld kun leilegheiter inntil 90 kvm.

"Førstemann til mølla!"
Å kjøpe ein heilt ny bustad har mange fordeler. Nye bustader har fastpris , det betyr at den første som gir bod til meklar på den fastsette prisen får kjøpe bustaden. Det er og lågare dokumentavgift på nye bustader. Dokumentavgifta er 2,5% av tomteverdien, medan det på brukte bustader er 2,5% av kjøpesummen. I tillegg er det 5 års garanti og seljar kjem på synfaring etter ca. 1 år.

Aktitekt er: Aktiekt Kaada AS
Totalentreprenør er: Veidekke ASA

Forventet fremdrift

Reisinga av bygget er godt igang. Bygget er forventa ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2018.

Beliggenhet

Meierikvareret ligg midt i Leirvik sentrum på den gamle meieritomta.

Leirvik, eller Vikjo som stordabuen gjerne seier, er sentrum i byen Stord - regionsenteret i Sunnhordland. Sentrert rundt den lune og gode hamna, speglar miksen av gamle og nyare bygg fortida og notida til ein småby i stadig utvikling.

Vikjo rommar det meste. Her er det restaurantar og kafear. Eitt av Sunnhordlands største handels- og servicetilbod, med alt frå større kjeder til små nisjebutikkar med særpreg. Utestadar. Museum. Galleri. Stord kulturhus, med kinosalar, konsert- og teaterframsyningar, symjehall, kunsthall, bibliotek og petanquebane. Torghandel. Parkanlegg. Offentlege kontor. Skular og idrettsanlegg. Barnehagar. Helse- og velværetenester.

Bur du i Meierikvarteret, har du altså det du treng i kvardagen i gangavstand. Og med nødvendige ærend kjapt unnagjort, ligg alt til rette for å bruka meir tid på opplevingar og aktivitetar som gir deg livskvalitet. Somme av dei finn du kanskje rett i nabolaget?

Adkomst

Fra E39: Sving inn mot Leirivk, boligblokka ligg vis a vis Grand Hotell, midt i Leirvik sentrum.

Byggemåte og standard

Leilighetene inneheld:

Entre, Gang, Stove/kjøkken, soverom :
3 stavs eikeparkett, slette golvlister grunna kvit i malingskvalitet mot vegg. Nedfora gipshimling sparkla og malt med innfelt lavvloltslys

Hovudbad og gjestebad:
Flis type.
20x20cm. Keramisk flis. Grå, kvit. Dør leveres i slett Kvit utførelse, med Kvite karmar og lister.
Nedfora tak i slett utførelse. Innfelt lavvoltsbelysning.
Varmekablar på bad/gjestebad.

Balkong / terrasse:
Terrassar leveres med dekke og delar av veggane i komposittmateriale (vedlikehaldsfritt).

Vegg:
Ytterveggar og skilleveggar mot annan leilighet i betong.

Himling:
Standard utanom stue og kjøkken.

Entre & gang:
Sparkla og malt i farge kvit på alle veggar. Stålstender og gips på innerveggar, betong mot yttervegg og deleveggar.
Lydvegg med stålstender og gips på deleveggar som ikkje er betong.
Antall stikk i hht. krav i NEK 400:2010.

Soverom:
Sparkla og malt i farge kvit på alle veggar. Stålstender og gips på innerveggar, betong mot yttervegg og deleveggar.
Lydvegg med stålstender og gips på deleveggar som ikkje er betong.
Dør leveres i slett kvit utførelse, med kvite karmar og lister. Standard kvit, eller tilsvarande.
Nedfora himling sparkla og malt som standard.
Antall stikk i hht. krav i NEK 400:2010.

Stove/kjøkken:
Ekstra takhøgde i stove/kjøken. HTH kjøken.
Sparkla og kvitmalt farge kvit.
Nedfora himling sparkla og malt som tilvalg.
Antall stikk i hht. krav i NEK 400:2010.
Innfelt lavvolt som tilvalg på kjøkken.
Ett-greps benkebatteri svingbart kjøkken.
Avløp for oppvaskmaskin i kjøkken benk.
Vaskekum tilpassa høgde for påfylling av vaskebøtte.
Fabrikat Oras.
Kvitevarer følgjer med i standardkjøkken.

Bod i leiligheit:
1 gang sparkla og malt i farge kvit på alle veggar. Stålstender og gips på innerveggar, betong mot yttervegg og deleveggar. Lydvegg med stålstender og gips på deleveggar som ikkje er betong. Dør leveres i slett kvit utførelse, med kvite karmar og liste. Standard kvit, eller tilsvarande.
Antall stikk i hht. krav i NEK 400:2010.
Belegg med oppbrett.
Sparkla og hvitmalt
Evt. sparkla og kvitmalt nedfora gipshimlingar.

Balkong / terrasse:
Inntrekt del av terrasse med veggar i kompositt materiale jmf. fasadeteikningar.
Plate/spilehimling med innfelte LED lys.
Innfelte lavvoltslys m/brytar og dobbel stikk kontakt.
Styrt med fotocelle, samt innvendig brytar.

Hovudbad:
Ett greps servantbatteri.
Dusjhjørne i herdet glass.
Termostat dusjbatteri.
Vegghengt toalett.
2 stk. golvsluker
Uttak og avløp for vaskemaskin
Armatur fra ORAS
Alle bad er plassbygde. Innredning fra LINN Bad.
Evt. skap til vaskemaskin vist i illustrasjon er tilvalg.
Antall stikk ihht. Krav i NEK 400:2010.
Stikkontakt ved eller over speil med eit uttak.
Varmekablar.

Gjestebad (i leilghetene der det er):
Ett greps servantbatteri.
Vegghengt toalett
Ev. Dusjhjørne i herda glass. Viss vist, med
Termostat dusjbatteri.
Golvsluk iht.forskrift
Armatur fra ORAS
Servant 60 cm, montert på veggknekt. Lys over speil.

Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'10 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Areal

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt/tomteareal

Eiet tomt på ca. 3013 kvm som skal eies av sameiet.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Parkering

Alle som kjøper leilighet i Meierikvarteret vil få tilbod om å kjøpa ein eller fleire parkeringsplassar. I henhold til krav frå kommunen er alle leiligheiter over 60 kvm nøyd til å kjøpa parkeringsplass. Leiligheiter under 60 kvm er ikkje nøyd til å kjøpe parkeringsplass.

Prisar:
-parkeringsplass i lukka garasjeanlegg 1 stk pr bustad kr 190 000,-
-parkeringsplass i lukka garasjeanlegg nr 2 pr bustad kr 290 000,- (begrensa antall)
-parkeringplass utendørs. 1 stk kr. 150 000,- (begrensa antall)

Boder

Alle som kjøper leilighet i Meierikvarteret vil få tildelt ei bod i byggets første etasje samt innvendig bod.

Internett/TV

Det legges frem og monteres bredbåndsruter fra Altibox, uten kjøpsplikt, til sikringsskap, bod eller egnet sted.

Utstyr

Fulldekkende boligsprinkleranlegg, med hvite hoder. Montert innstøpt i dekker eller nedforet gipshimlinger, ev. utenpåliggende rør med sprinklerhode, ev. sprinklerhode i vegg.

Nødvendig utstyr iht. brannkrav skal leveres. 6kg pulverapparat.. røykdetektorer iht. forskrift med varsling til sentralanlegg, og det monteres sprinklerklokke i hver leilighet.

Det leveres 1 stk porttelefon med fjernåpning av 1 stk inngangsdør til bygg.

Ventilasjon

Nilan kompaktaggregat. Det blir eige anlegg for kvar leiligheit. Dette er balansert ventilasjonsanlegg med varrmegjennvinning.

Tilvalg

Ta kontakt med meklar for tilvalsliste. Ettersom oppføringa av bygget no skyt fart så nærmar det seg deadline på tilval, så vær tidleg ute slik at du har moglegheita for å setta digg preg på leiligheten din.

Stipulerte felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert av utbyggjar til kr. 10-12 pr. kvm BRA pr. mnd. og kan dekkja bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer/evt. garasje, renovasjon abonnement, a konto fjernvarme, abonnement kabel-tv/internett, forretningsførsel, forsikring bygg (ikkje innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader. Forslag til fellesutgifter følger vedlagt i salgsoppgåva som utkast til budsjett. Endelig budsjett fastsettjas på sameiermøte.

Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Kommunale avgifter

Kr. 4.815,- stipulert av Stord kommune i dette inngår:

-Vatn abonnement kr. 2.360,-
-Avløp abonnement kr. 2.455,-

Forbruk vatn og avløp etter vassmålar vert fakturert to gonger i året. Faktura vert sendt til eit sameige eller liknande som må laga ein fordelingsnøkkel for leilighetane. Kommunale avgifter vil difor vera variabel då den vert berekna ut i frå faktisk bruk

Eiendomsskatt

Det er eigedomsskatt i Stord kommune. Skattesatsen er to promille av omsetnadsverdien for bustader og fritidseigedomer ifylgje Budsjett og økonomiplanen til Stord kommune for 2017.

Ein gjer merksam på at det kan kome endringar i regelverket knytt til eigedomsskatt. Beregninga av eigedomsskatt vil kunne avhenge av om bustaden er primær- eller sekundærbolig.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestiles direkte hos underleverandører og faktureres deretter direkte fra underleverandør når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført.

Sameiet

Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.

Forretningsfører

Forretningsfører: Sameiget sjølve.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Vedtekter

Så snart sameiget vert stifta vil utkast til vedtekter bli vedlagt salsoppgåva.

Utleie

Det ligg ikkje føre offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Pengeheftelser

Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til eierseksjonsloven § 25. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

Vei/vann/avløp

Eigedommen er tilknytt offentleg vatn og avlaup via private stikkleidningar.

Eigedommen er tilknytt offentleg veg.

Reguleringsmessige forhold

Eigedommen er regulert til Sentrums-, bustad og kontorføremål i henhold til gjeldande reguleringsplanid 201210(Detaljregulering for gnr/bnr 38/50, 38/86 m.fl Osenkvartalet) vedteken 12.09.2013. Ta kontakt med meklar for nærare opplysningar.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Konsesjon/odel

Eigedommen er ikkje belagt med odel. Omsetnad av eigedommen er heller ikkje konsesjonspliktig.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Grunnlaget for kontrakt mellom selger og kjøper er bestemmelsane i Bustadoppføringslova - alternativt Avhendingslova - alt etter om kjøpet er foretatt i nyggetiden eller etter ferdigstillelse. Når eigedommen er ferdig er salet etter avhendingslova.

Øvrige forbehold

Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikkje forringe kvaliteten på leiligheten.

Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

Plantegninar og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er meint som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnta, plikter selger å varsle kjøper om endringane uten ugrunnet opphold.

Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.

Salg av kontraktsposisjon

Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 20.000,- inkl. mva.

Kjøper kan ikkje benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

Finansiering

Leiligheiter under 90 kvm kan finansierast gjennom Husbanken. Aktiv Eiendomsmegling har også samarbeid med Tysnes Sparebank som kan tilby gode finansieringsløysingar. Ta kontakt med meklar!

Selge bolig

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.

 • Aktiv Eiendomsmegling har gleda av å presentera leilegheitane i Meierikvarteret!
 • Det er to leilegheiter igjen. Her er illustrert planteikning av den eine: Leilegheit 23
 • Leilegheit 22, stove og kjøken. Kjøken og bad er ikkje montert, og kjøper har moglegheit til tilval.
 • Leilegheit 22, stova. Leilegheit 23 har same planløysing.
 • Viktig informasjon om trygge visningar. Ta kontakt med meklar om du har spørsmål
 • Leilegheit 22, mot balkong 2. Leilegheit 23 har same planløysing (8.etasje)
 • Leilegheit 22, balkong 2. Leilegheit 23 har same planløysing (8.etasje)
 • Leilegheit 22, balkong 1 - 9.etasje. Leilegheit 23 har same planløysing (8.etasje)
 • Leilegheit 22, utsikt. Leilegheit 23 har same planløysing (8.etasje)
 • Det er to leilegheiter igjen. Her er illustrert planteikning av den eine: Leilegheit 40
 • Meierikvarteret i sin fulle prakt, her kan kan du fullføra di bustadjakt
 • Meierikvarteret
 • Meierikvarteret i sin fulle prakt, her kan kan du fullføra di bustadjakt. Illustrert foto
 • Leirvik by night
 • Det høgreiste Meierikvarteret og havet
 • Trappeoppgang innvendig
 • Trappeoppgang innvendig. Det er utgang til Takhagen frå 4.etasje
 • Garasjanlegget
 • Garasjeanlegget
 • Inngangsparti
 • Trappeoppgang
 • Leilegheit 22, hovedsoverom med eget bad. Leilegheit 23 har same planløysing
 • Meierikvarteret
 • Utsikt, plassering og sol - kva meir draumer du om?
 • Meierikvarteret og Meierihagen
 • Meierikvarteret
 • Meierihagen: Bebuarane sin private takhage
 • Meierikvarteret
 • Fasadebilete
 • Meierikvarteret
 • Meierikvarteret
 • Meierikvarteret
 • Meierihagen
 • Fasadebilete
 • Midt i smørauga i Leirvik