Fronta skal levere nytt bygg i Mo i Rana

Fronta har inngått totalentreprisekontrakt med Haaland konsernet for levering av nytt bygg i Mo i Rana.

Bygget er på ca. 1650m2 og skal bestå av butikk, lager og kontor. Kontrakten består også av grunnarbeid, betongarbeid og fordrøyningsanlegg. Dette blir det tredje bygget der Fronta er totalentreprenør med Felleskjøpet som leietaker. Fronta leverte sitt første Felleskjøp bygg i 2019 på Heiane, og tidligere i år leverte Fronta sitt andre Felleskjøpet bygg på Seimsfoss i Kvinnherad. Det er en tillitserklæring å få bygge det tredje bygget som skal benyttes av Felleskjøpet langt nord i landet.

Prosjektet er i gang og skal stå ferdig i mars 2022.

Arbeidet med underentreprisekontrakter pågår og den første avtalen med HJH er på plass for grunnarbeid. Det blir flest lokale underentreprenører, men det kan også bli behov for leveranser fra Stord.

Fronta takker for tilliten og ser frem til samarbeidet!


Se også