Fronta/SR Bank

Fronta Bygg har hatt i oppdrag for Sektor Heiane Eiendom å rehabilitere bygg på Heiane.

Bygget er i dag leiet av Frontagruppen og Sparebank1.

Oppdraget bestod i sanering av fasader og alt innvendig, samt gjenoppbygging av fasader, tak og innredning av kontorer og salgslokaler. Arbeidene er utført i en totalentreprise.