Leder for kvalitet, HMS og bærekraft

Fronta AS er en del av Frontagruppen, og er lokalisert på Stord, som ligger mellom Bergen og Stavanger. Selskapet er Frontagruppens total- og delentreprenør på byggprosjekter for næringskunder og offentlige virksomheter, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi leverer alle typer industri- og næringsbygg, med hovedvekt på stålbygg. Fronta AS omsetter årlig for 150-200 MNOK og har 20 fast ansatte.

I Fronta AS har vi et positivt og dynamisk arbeidsmiljø.

Leder for kvalitet, HMS og bærekraft

Fronta AS søker etter leder for kvalitet, HMS og bærekraft for fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver

 • Være faglig rådgiver og pådriver for Frontas bærekraftarbeid og bidra til å utvikle og realisere Frontas strategiske mål for bærekraft
 • Pådriver i det kontinuerlige forbedringsarbeidet knyttet til HMS og Kvalitet
 • Forbedre rutiner og systemer for jevnlig og forutsigbar kvalitet og sikkerhet
 • Gjennomføre risiko- og konsekvensvurderinger
 • Lede eller gjennomføre forebyggende og korrektive tiltak
 • Samarbeide med underleverandører og kunde og påse at forventninger og krav til kvalitet, HMS og bærekraft blir oppfylt
 • Gjennomføre gransking av uønskede hendelser
 • Delta som QA i leveranseprosjekter
 • Ansvarlig for FDV dokumentasjon

Utdanning

 • Relevant utdanning på bachelor/master nivå
 • Relevant erfaring kan kompensere for annen utdanning

Kvalifikasjoner

 • Erfaring innen HMS-, kvalitet- og forbedringsledelse innen relevant fagområde, inkludert kunnskap om lover, forskrifter, standarder og anbefalt praksis
 • 3-5 års relevant erfaring innen HMSK
 • Proaktiv og kan jobbe selvstendig
 • Systematisk og strukturert
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser, med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Godt miljø på arbeidsplassen, med muligheter for faglig utvikling.

Arbeidssted for denne stillingen vil primært være på Stord, men noe reisevirksomhet må påregnes.

Interesserte kan få nærmere opplysninger om stillingen hos Anna Birgitte Bore, mob. 930 01 195.

Søknad med vedlegg sendes til: anna.birgitte@frontagruppen.no

Søknadsfrist 23. mai 2022. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

 


See also