Biltema flytter til Heiane Vest

 Fronta skal bygge helt nye lokaler til Biltema på Heiane Vest.

Fronta Bygg har fått godkjent byggesøknad på det 3700 kvadratmeter store bygget lokalisert på Heiane Vest. De nye lokalene vil gi Biltema tre ganger større lokale enn dagens.

Admininstrerende dirketør i Biltema Norge, Knut Svenningsen, kan fortelle at grunnen til flyttingen er for å åpne for at forretningen i større grad kan tilby arealkrevende varer og et fullsortiment av varer, det vil si ca 19 000 varelinjer.

De opplyser om at en bedre struktur og dimensjonering i nytt salgslokale vil gi en bedre flyt av kunder og varer. Dagens lokale har vanskelige trafikale forhold, og vareleveringen oppleves uoversiktlig på myke traffikanter.

Varehuset til Biltema på Heiane Vest vil være tilpasset med hentelager for store varer i butikk, eget kjemilager for å ivareta brannsikkerhet.

 

Fronta Bygg er totalentreprenør for de nye Biltema lokalene. Betongarbeidet er startet og prosjektleder Tessa Leander i Fronta Bygg AS regner med å være godt i gang med stålmontasje før jul.

 


See also