• Eiendomsutvikling

Hele Sunnhordlandsregionen er i en enorm vekst, og etterspørselen etter næringstomter vokser.

I Fronta tilbyr vi attraktive næringsarealer i ulike størrelser, både i veletablerte næringsområder og på lokasjoner vi mener har stort potensial til å bli framtidige arenaer for vellykket næringsvirksomhet.

Her vil du finne beskrivelser av næringstomtene vi for øyeblikket har i utvikling og for salg, samt ledige lokaler til leie. Mer informasjon finner du under hvert enkelt prosjekt.


Se våre referanser