• Energibesparende renovering

 • Energibesparende renovering

 • Energibesparende renovering

 • Energibesparende renovering

Bygninger står for en vesentlig del av energibruken i Norge, og tiltak her vil være viktig framover mot et miljøvennlig og bærekraftig samfunn.

Vi i FRONTA  AS vet at mange nærings- og industribygg vil kunne redusere sin energibruk betraktelig med enkle tiltak, og vi vet at energieffektive bygg lønner seg over tid!

Bare med ny kledning utpå eksisterende kan bygget oppnå betydelig bedret isolasjonsevne, i tillegg til et fasade-løft.

Vi vil gjerne være din samarbeidspartner slik at du kan oppnå følgende:

 • Tilfredsstille krav fra finansinstitusjoner
 • Verdiøkning
 • Lavere energikostnad
 • Redusere U-verdi helt ned til 0,13
 • Unngå riving av gammelt bygg
 • Rask montasje
 • Spare miljøet
 • Bedre inneklima

Spar strøm og miljøet, og oppgrader samtidig fasaden!

Komplett levering av FRONTA – Kontakt Magne Jostein Mikkelson