• Om oss

Fronta AS er en ledende totalleverandør av eiendomsutvikling, infrastruktur, bygg og boliger til nærings- og privatmarkedet.

Fronta AS leverer produkter og tjenester innen tomteregulering, bygging av næringsbygg, idrettshaller og offentlige bygg.

Gjennom høy kompetanse hos dyktige medarbeidere tilbyr vi effektiv prosjekthåndtering, kostnadseffektive løsninger og solid kvalitet.

I Fronta arbeider vi for fremtidig utvikling, og for våre kunder og leverandører er vi en trygg samarbeidspartner.

Helse, miljø og sikkerhet

I Fronta jobber vi kontinuerlig med å forebygge ulykker og helseskader og å utvikle en sunn organisasjonskultur som skaper trygghet og trivsel på arbeidsplassen. Vår aktivitet skal forårsake minst mulig negativ påvirkning på det ytre miljø.

Våre produkter og tjenester skal sikre det samme for våre kunder. Dette oppnår vi ved å planlegge og prioritere helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på lik linje med andre oppgaver, ut fra et mål om god produksjonsflyt, service og økonomi.

HMS-policy

Helse, miljø og sikkerhet står alltid i fokus i Fronta. HMS-arbeidet er et lederansvar som skal utøves i samsvar med Frontas visjon, verdier og forretningsetikk, samt gjeldende lover, forskrifter og myndighetskrav.

HMS-arbeidet har til hensikt å skape sikre og sunne arbeidsplasser, verne om ytre miljø og beskytte eiendom.

Fronta setter mål for kontinuerlige forbedringer på følgende områder:

  • Medarbeidertilfredshet
  • Belastningslidelser
  • Sykefravær
  • Arbeidsulykker
  • Valg av materialer og produkter
  • Deponering og gjenvinning av avfall
  • Redusert forbruk

Alle ansatte skal bidra til å realisere vår HMS-policy i alle aktiviteter, slik at våre mål nås. Den enkelte ansattes integritet skal beskyttes med hensyn til HMS-arbeidet.

I Fronta vektlegger vi solid teoretisk og praktisk kunnskap. Vi utfører alltid vårt arbeid effektivt, med humør og serviceinnstilling på plass. Grundig og trygt utført arbeid lønner seg for alle parter. Det er slik vi alle bygger tillit og grunnlaget for flere oppdrag.