Tre Fronta-haller huser laksepionerens produksjon

I Grunnavågen på Stord har Erko Settefisk etablert Norges første landanlegg for postsmoltproduksjon basert på resirkulert sjøvann. I tre store oppdrettshaller levert av Fronta vokser laksen fra rogn til fisk på rundt en halv kilo – klar for utsetting i merder i sjøen.

På bare tre år har Erko Settefisk reist et imponerende anlegg i Grunnavågen. I 2015 og 2017 tok selskapet i bruk to store bygg til innendørs postmoltproduksjon basert på resirkulert sjøvann, og i 2018 ble et nytt klekkeri med påvekstavdeling satt i drift. De tre stålhallene, med et samlet areal på rundt 5.800 kvadratmeter, er alle ført opp av Fronta.

Tilfreds kunde

– Vi er veldig fornøyde med byggene Fronta har levert. Samtlige haller er praktiske, effektive og gode bygg, som ble levert til avtalt tid, kvalitet og pris. Som jeg har uttalt før, er vi spesielt fornøyde med kvaliteten på galvaniseringen av stålet i hallene. Den kvaliteten er det langt fra alle leverandører som kan levere, framhever Rune Sandvik, daglig leder i Erko Settefisk.

I det nye klekkeriet har han og de 17 kollegene kapasitet til å klekke tre millioner rognkorn i hver syklus. Rognen klekkes i ferskvann hentet fra Storavatnet, og ferskvannsanlegget rommer også startforingsanlegg og påvekstavdeling – der yngelen vokser til smolt på 90 gram. Herfra flyttes smolten til store oppdrettskar inne i postsmoltavdelingen, der den får vokse i resirkulert sjøvann til den når en vekt på 400 til 600 gram. Da er fisken klar til å settes ut i merder i sjøen.

Fra rogn til middagsbordet

– Vi satser på postsmolt fordi vi får laks som er mer robust, og trenger kortere veksttid i sjøen. En mer robust laks gir dessuten bedre fiskevelferd og verdiskapning, forklarer Sandvik.

Fra hallene i Grunnavågen har Erko Settefisk ved inngangen til april 2019 levert 11 «generasjoner» med postsmolt til oppdrettsmerder ute i sjøen. Ambisjonen er ytterligere vekst, og selskapet har søkt konsesjon for landbasert oppdrett av 15.000 tonn matfisk.

– Vi ønsker å gjøre Grunnavågen til et komplett produksjonsanlegg, der vi tar laksen helt fra rognstadiet og fram til slakteklar matfisk, utdyper Rune Sandvik.

Fronta har også levert stålstrukturen, sandwichpaneler og takplater til Lerøy Sjøtrolls nye, gigantiske smoltanlegg på 14.500 kvadratmeter i Fitjar. Du kan lese mer om det prosjektet her.


See also