I mål med vårt største byggeprosjekt

Halvannet år etter oppstarten har Fronta overlevert vårt største byggeprosjekt noensinne: Stålbyggene som huser Lerøy Sjøtrolls gigantiske nye smoltanlegg i Fitjar.

Med en prislapp på rundt 650 millioner kroner, er det et av verdens største og mest moderne settefiskanlegg Lerøy Sjøtroll etablerer ved utløpet av Kjærelva i Fitjar. Smoltanlegget har en samlet grunnflate på 14.500 m2 – fordelt på to bygningskropper – og inneholder blant annet to klekkerier, 10 oppdrettsavdelinger med separate RAS-anlegg (Recirculating Aquaculture Systems), og totalt 52 betongkar for startfôring, pre-smolt-, smolt- og postsmoltproduksjon. Byggene rommer også laboratorium, kontrollrom, sorteringsrom og helautomatisk vaksineringshall.

 

Fronta har levert de to stålbyggene som huser smoltproduksjonen. De har et samlet areal på 14.500 m2.

 

– Har levert kvalitet

Bryne-selskapet Total Betong har hovedentreprisen på byggingen, og Fronta har vært underleverandør av de to stålbyggene som huser smoltproduksjonen.

– Dette er Frontas største byggeprosjekt gjennom tidene. Leveransen vår består av bærekonstruksjonene i stål, yttervegger og skillevegger i sandwichpanel, samt takplatene. Kunden har hele veien stilt høye krav til produktkvalitet, og byggene er blant annet levert med korrosjonsklasse C4. På grunn av smittefare mellom avdelingene har det også vært ekstra strenge krav til kvaliteten på skilleveggene innvendig, opplyser Declan McDonnel, Frontas prosjektleder det siste året.

Ole Roger Sem, prosjektleder i Total Betong, er godt fornøyd med Frontas bidrag.

– Fronta har gjennomført prosjektet på en god måte. Ikke bare har de gjort en god jobb med kvaliteten på stålbyggene, de har dessuten vært proaktive og trykket skikkelig på for å komme i mål i henhold til tidsfristen. Resultatet er at bygget ble overlevert til byggherren innenfor avtalt sluttid, oppsummerer Sem.

Byggene rommer totalt 52 betongkar for startfôring, pre-smolt-, smolt- og postsmoltproduksjon.

 

Trang tomt

Frontas prosjektleder mener logistikk og tilkomst har vært de største utfordringene i gigantprosjektet.

– Hele tomta er på 18 mål, og byggene legger beslag på nær 15 av disse. Da sier det seg selv at det har vært trange kår på byggeplassen. I tillegg har vi reist stålbyggene etter hvert som RAS-anleggene er bygget ut, noe som blant annet har betydd at vi i stor grad har jobbet over 4-5 meter høye oppdrettskar. Der kom ikke liften vår til, og vi måtte heise liften inn og ut av hvert enkelt kar. Så du kan trygt si at kraning har vært en vesentlig del av jobben vår her ute, smiler McDonnel.

Han har også kjent på tidspresset.

– Alt av tekniske installasjoner måtte være på plass før vi kunnet lukke de ulike seksjonene i byggene, og det har krevd mye logistikk og koordinering med de andre fagene for at vi skulle greie å overholde våre tidsfrister. I tillegg startet produksjonen i anlegget allerede i juni 2018, så vi har også hatt laksen «jagende» etter oss avdeling for avdeling, humrer prosjektlederen.

Null fraværsskader

Fronta har på det jevne har hatt et team på seks-sju bygningsarbeidere i aksjon gjennom hele byggeperioden. McDonnel er stolt av jobben som er gjort, både med hensyn til kvaliteten på arbeidet og selve omfanget.

– Jeg mener dette prosjektet viser at ingen bygg er for store for Fronta. Når vi lykkes med 14.500 kvadratmeter, kan vi klare det meste, framhever iren.

Etter halvannet års bygging, er prosjektlederen også stolt av at Fronta kan notere seg null tapte arbeidstimer som følge av skader.

– På lik linje med andre aktørene i prosjektet, har vi hele tiden hatt et høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet. På flere byggemøter har kunden dessuten avrundet med å minne oss vår felles målsetning: Å etablere verdens fineste settefiskanlegg. Det synes jeg jammen vi har klart, sier Declan McDonnel.

 

– Dette er Frontas største byggeprosjekt gjennom tidene. Leveransen vår består av bærekonstruksjonene i stål, yttervegger og skillevegger i sandwichpanel, samt takplatene, forklarer Frontas prosjektleder, Declan McDonnel. Her står han inne i en av visningsgangene som lar publikum få godt innsyn i smoltproduksjonen – uten å påvirke eller bringe smittekilder inn i miljøet til fisken.


See also