Fronta har inngått kontrakt på 85 millioner kroner for leveranse av Sorteringshaller i Kleivi

Hallingdal Renovasjon IKS tildeler kontrakt til Fronta AS som generalentreprenør for nye Sorteringshaller i Kleivi

Nye sorteringshaller skal settes opp i Kleivi Næringspark som ligger i Hallingdal. Totalt har byggene ett bruttoareal på 4330kvm, som inkluderer arealer for mottak, lager og omlastning med tipp og kverning av avfall.

Prosjektet inkluderer også omfattende utomhusarbeider for VA/overvann, brannvann, veier og øvrig lagerareal for avfallshåndtering.

Fronta har inngått underentreprisekontrakt med Landmark Maskin for det omfattende grunnarbeidet.

Anlegger er tilknyttet eksisterende forbrenningsanlegg, og prosjektet starter opp i mai 2021 og skal stå ferdig i juli 2022.

Fronta takker for tilliten og ser frem til samarbeidet!


See also