Jula etablerer varehus på Stord

Rundehaugen 39 AS tildeler kontrakt til Fronta AS som totalentreprenør for nytt bygg med stort parkeringsanlegg på tak

Dette er et stort og viktig prosjekt for Fronta. Kontraktsverdien er på 40 millioner kroner.

Nytt bygg skal ta form i kjerneområde for detaljhandel på Heiane, Stord. Rundehaugen 39 AS har tildelt Fronta AS totalentreprise for det nye bygget, inkludert grunnarbeid, samt stort rivningsarbeid av eksisterende bygningsmasse. Totalt er byggeflaten på ca. 2700m2, der det vil være parkeringsdekke på tak, som utgjør et areal på ca. 2000m2.

Rundehaugen 39 er svært fornøyd med å inngå en langsiktig leieavtale med Jula. Det er gledelig å få en internasjonal aktør som Jula til Stord. Dette vil bidra til å styrke Stord som regionsenter for handel. At Jula anser Heiane som en attraktiv beliggenhet for et av sine varehus er fantastisk. Jula har varehus 37 andre steder i Norge og her er det mulig å få tak i det meste for hus, hage, bil og garasje.

Prosjektet startet opp så snart byggetillatelse er på plass og skal stå ferdig våren 2022.


Se også