Fronta signerer kontrakt med Nore Neset Idrettslag for bygging av ny flerbrukshall

Flerbrukshallen skal stå ferdig i august 2022 på Nore Neset i Bjørnafjorden kommune.

Nore Neset Arena er navnet på den nye flerbrukshallen, og den blir et viktig tilskudd til Nore Neset Idrettslag sitt eksisterende anlegg. Flerbrukshallen er totalt på ca. 2350m2, fordelt på 2 etasjer, og skal foruten idrettsbane bestå av tribuner, garderobeanlegg, lager, kjøkken og klasserom. Dette prosjektet realiseres etter at Nore Neset Idrettslag påtar seg deler av kontrakten som dugnadsarbeid. Fronta er imponert over høy kompetanse blant resurspersoner knyttet til idrettslaget og stor dugnadsvilje. Det er den første kontrakten Fronta signerer etter denne modellen, men har stor tro på at det er en bra løsning for begge parter, og ser frem til et godt samarbeid.

Fronta har erfaring fra lignende anlegg levert i 2016, etter bygging av en internasjonal baskethall til Frøya Idrettslag og en flerbrukshall til Ulvik Herad.

Prosjektet starter nå og skal stå ferdig i august 2022.


See also