Aker Solutions tildeler flere viktige oppdrag til Fronta

2 nye malerhaller skal bygges på Aker Solutions sitt verft på Stord. Disse skal tas i bruk for sandblåsing, maling og metallisering innen 1. mai 2024.

Aker Solutions og Fronta inngikk i dag totalentreprisekontrakt på byggingen av to malerhaller på Aker Solutions sitt verft på Eldøyane, Stord. Dette etter at partene sammen har arbeidet frem riktig og kostnadsgunstig konsept for byggene. Det minste bygget er på 900 kvadratmeter og er en malingshall for strukturdeler. Det største bygget er på 3264 kvadratmeter og er et bygg oppdelt i fire seksjoner for sandblåsing og metallisering av rør. Grunnarbeidet starter medio august for begge prosjektene, og allerede 6 og 8 måneder senere skal byggene stå klar for bruk. Dette betyr at Aker Solutions kan utføre arbeid med maling og metallisering på Eldøyane, der materiale tidligere har blitt sendt ut av Sunnhordland, og i enkelte tilfeller også ut av landet for behandling. Dette er investeringer som medfører at Aker Solutions får større fleksibilitet og kortere gjennomføringstid for disse prosessene, og de skaper mer arbeid på Stord.

Kombinerer kvalitetsløsninger med rekordrask byggetid

Det er svært gledelig at bygging av malerhallene går til en lokal aktør og at Fronta er foretrukken samarbeidspartner. For oss er dette viktige og prestisjefylte oppdrag. Vi er glade for at Aker Solutions gir oss denne tilliten, og ser fram til å overlevere begge byggene innenfor en stram fremdriftsplan. Kontrakten viser nok en gang at vi er svært konkurransedyktige på kombinasjonsbygg i stål, der kunden er sikret en kombinasjon av kvalitetsløsninger og rekordrask oppføringstid, sier Kurt Arne Tyse, daglig leder i Fronta.

For en uke siden signerte også Fronta en kontrakt med Aker Solutions på renovering av garderobe og kontor i 2. etg. på maskinverkstedet. Til sammen sikrer de tre prosjektene Fronta ordrer på rundt 75 millioner.

Fronta leverte i 2019 en hall for prefabrikkering av isolasjonsbokser til Aker Solutions, så det er ikke første gang selskapene samarbeider.

Prosjektene viser at det er fullt mulig å realisere krevende prosjekter når partene samarbeider tett om prosjektering av løsninger og konsept, samt vurderer nytteverdi opp mot kostnader. Dette til sammenligning med offentlige anbud, der prosjekter til stadighet blir skrinlagt på grunn av for høye kostnader, som i mange tilfeller er en konsekvens av et ambisiøst prosjekteringsgrunnlag for anbudskonkurransen, poengterer Tyse.


Se også