• Fikk nytt bygg på rekordtid – dobler smoltproduksjonen

– Produksjonen går veldig bra. Anlegget vårt viser med all tydelighet at det lønner seg å investere i gode fasiliteter, smiler Rune Sandvik, daglig leder i Erko Settefisk.

Han viser rundt i det 1490 kvadratmeter store bygget som huser selskapets postsmoltproduksjon i Sagvåg på Stord. I store firkantede kar på 1150 kubikk, med tak over hodet og jevnlige forsyninger av sjøvann som hentes inn fra 70 meters fjorddyp og resirkuleres i det lukkede anlegget, forbereder 400.000 smålaks seg på voksentilværelsen ute i sjøen og merden.

Landets første landbaserte oppdrettsanlegg

Laksen veier rundt 90 gram når den blir plassert i karene på land. Først når fisken har vokst til rundt 450-600 gram flyttes den over i tradisjonelle merder langs vestlandskysten. I konvensjonelt oppdrett settes laksen ut i sjøen når den veier rundt 90 til 120 gram.

– Den ekstra tiden smolten får i det jevnt tempererte og nøye kontrollerte oppvekstmiljøet inne på land gjør lakseproduksjonen mer effektiv, ved at fisken vokser jevnt i alle årstider. I tillegg slipper fisken å avluses, og vi oppnår dermed en bedre fiskevelferd. Målet vårt er å levere smolt som er sterkere, friskere og mer motstandsdyktig mot sykdommer den kan pådra seg i havet, forklarer Sandvik.

Reist på rekordtid

Da Erko Settefisk startet postsmoltproduksjonen her i Grunnavågen for to år siden, var dette landets første landbaserte oppdrettsanlegg basert på resirkulert sjøvann (RAS-teknologi). Erfaringene har vært så gode at selskapet nå er i full gang med å utvide. Et flunkende nytt stålbygg, også det på 1490 kvadratmeter, er oppført vegg i vegg og utrustningen er i full gang.

– Vi satser på fylle fire nye kar med fisk i august september, og vil da doble postsmoltproduksjonen vår, forteller Sandvik.

Fronta Bygg har levert begge de nye stålhallene til Erko Settefisk, to oppdrag som også inkluderer ventilasjon og porter. Nybygget som nå klargjøres reiste Fronta Bygg på rekordraske to vårmåneder.

– Imponerende raskt, synes Rune Sandvik, som er godt fornøyd med jobben byggentreprenøren har gjort.

– Topp kvalitet på galvaniseringen

– Vi har fått to praktiske, effektive og gode bygg, til avtalt tid, kvalitet og pris. Vi er spesielt fornøyde med kvaliteten på galvaniseringen av stålet i hallene. Den kvaliteten er det langt fra alle leverandører som får til, men det gjør Fronta til gagns. Det ser en tydelig i det første bygget: Etter to års oppdrettsaktivitet er stålet fremdeles like blankt og fint som da bygget var nytt, framhever Sandvik. Han legger til at Fronta Bygg også skal reise stålbygget som vil huse det nye settefiskanlegget i Grunnavågen.

Norwegian Fishfarming Technology (Nofitech) i Trondheim står for design, prosjektering, betongarbeid og resirkuleringsteknologien i de to smolthallene. Selskapets prosjektleder, John Hestad, er også svært fornøyd med samarbeidet med Fronta Bygg.

– Fronta har utvist stor smidighet og fleksibilitet i byggeprosessen, noe som er veldig viktig for alle parter i prosjekter som dette, sier Hestad.

Totalentreprenør med kompetanse og kapasitet

Fronta Bygg er en erfaren total- og delentreprenør for alle typer nærings-, industri- og offentlige bygg. Selskapet har gjennom årene opparbeidet seg en solid portefølje av vellykkede prosjekter for en rekke ulike virksomheter. Til havbruksnæringen kan utbyggeren tilby kompetanse på alle faser i et byggeprosjekt – helt fra konseptstadiet til ferdigstilling.

Som totalentreprenør kan Fronta Bygg ta ansvar for:

 • Prosjektering
 • Plan/regulering
 • Byggesøknad
 • Arkitektur/landskapsarkitektur
 • Betongbygg
 • FrontaHallen – fleksible og kosteffektive kombinasjonsbygg i stål
 • Galvanisering
 • Innredning
 • Tekniske fag
 • Maling
 • Prosjektering/levering av ventilasjon

– Vi møter alle kunder med fleksibilitet, gjennomføringsevne, kort responstid og god samarbeidsevne, sier Magne Jostein Mikkelson, salgsansvarlig i Fronta Bygg.