• FrontaHallen

Kombinasjonsbygg i stål med stor fleksibilitet

Robuste bygg til alle formål. Skreddersydde løsninger til fast pris. Effektiv og kostnadsbesparende konstruksjon. God arealutnyttelse.

FrontaHallen er et bygningskonsept med høy grad av fleksibel tilpasning for næringsliv og industri. Frontahallen gir deg kvalitet, rasjonell byggeprosess og reduserte kostnader.

Fronta Bygg har i mange år levert brukervennlige og fleksible stålhaller til næringsliv, industri og offentlig virksomhet. Med bygningskonseptet FrontaHallen kombinerer Fronta Bygg den solide erfaringen og spisskompetansen vi har opparbeidet oss på stålkonstruksjoner og tilbyr skreddersydde nybygg som tilpasses kundenes ønsker og behov – til avtalt pris, kvalitet og tid.

FrontaHallen er ideell for:

 • Logistikkbygg
 • Industribygg
 • Oppdrettsanlegg
 • Sportshaller
 • Forretningsbygg
 • Lagerhaller
 • Generelle næringsbygg

Bedre plass – arkitektonisk tilpasning

Frontahallens bærende stålkonstruksjoner, kombinert med vegger av sandwichpaneler, gir betydelige reduksjoner i byggetid og kostnader. Fronta Byggs strenge krav til materialkvalitet og montering sikrer at FrontaHallen tåler store snølaster, sterk vind og korrosive miljøer. Stor fleksibilitet i utformingen sikrer god arkitektonisk tilpasning til terreng og omkringliggende bygninger.

Bærende konstruksjoner


FrontaHallens stålkonstruksjoner er oppbygd av slanke profiler med rette søyler. Mange profilvalg gir en rekke ulike bruksområder og arealbesparelse. Fagverkene produseres av stålprofiler med høy kvalitet og stor fri spennvidde. Det øker fleksibiliteten under prosjektering og ved eventuelle senere utbygginger eller endringer av bygget. Standard utførelsesklasse for bærende konstruksjoner er C2 med polyuretanmaling, men vi leverer helt opp til utførelsesklasse C5 – for bruk i sterkt utsatte miljøer. Stålet leveres i flere standardfarger, med eller uten galvanisering.

 

Fasader, skillevegger og tak


FrontaHallens fasader, skillevegger og tak bygges med kostnadseffektive sandwichpaneler. Sandwichpanelene består av to fargebelagte stålplater som omslutter en indre isolasjonskjerne. Isolasjonsmaterialene som benyttes i FrontaHallen er ikke-brennbar mineralull eller polyuretanskum. Utvendige og innvendige vegger bygges med brannsikre, isolerte og lufttette sandwichpaneler. Kjølerom og fryselager bygges med lufttette sandwichpaneler som har lav U-verdi. I FrontaHallens tak benyttes isolerte sandwichpaneler. FrontaHallens paneler kan leveres i mange ulike standardfarger. Ved behov kan Frontahallen leveres med andre vegg og tak løsninger.

Fra idé til ferdig bygg


Fronta Bygg er den komplette samarbeidspartner for stålbygg, med kompetanse og kapasitet til å påta seg alt fra prosjektering til byggeledelse og oppføring. Ved å velge Fronta Bygg som samarbeidspartner for ditt nye stålbygg oppnår du:

 • Optimaliserte løsninger
 • Effektiv og kostnadsbesparende konstruksjon
 • Riktig estetisk utforming
 • God arealutnyttelse
 • Stort fokus på HMS
 • Miljørettet materialbruk
 • Effektiv montering

Kontakt oss for en vurdering av dine planer – det kan lønne seg!

Fronta Bygg har alle nødvendige sentralgodkjenninger.