Felleskjøpet Mo i Rana

I Mo i Rana har Fronta bygget ny butikk for Felleskjøpet, byggherre var Søderlundmyra 40 AS.

Dette er den tredje butikken Fronta har bygget for Felleskjøpet.

 

Bygget inneholder butikklokaler, varmt- og kaldtlager, verkstedrom, spesialrom og en kontordel med 5 kontorer, garderober og toaletter, samt pauserom/kantine. Teknisk rom og disponibelt lagerrom er plassert i mezzaninetasje over kontordelen. Det er også bygget en overbygget utebutikk som avstenges med rullegitter etter stengetid. Utearealene består av parkeringsplasser og et inngjerdet lagerområde. Bygget er prosjektert av Fronta i nært samarbeid med Felleskjøpet sine representanter, der Felleskjøpet sin standard kravspesifikasjon ligger til grunn.