Grov Forskaling

Halleveranse til nytt bygg for Grov Forskaling.

Prosjektet ble utført i delte entrepriser, der byggherren selv stod for de øvrige arbeidene.

Delte entrepriser (halleveranse for Fronta Bygg)

Plassering Olderdalen, Stord