Hallingdal Renovasjon

Sorteringshallene i Ål i Hallingdal, med Hallingdal Renovasjon IKS som oppdragsgiver, består av to separate sorteringshaller;

  • Hall 1 med innkjøringsrampe : 2 300 m²
  • Hall 2 : 2 000 m²
  • 12 meters høyde

Anlegget er det eneste avfallsmottaket i Norge som har et automatisk brannslukkingsanlegg med fullverdig deteksjon, røyk, varme og termiske kameraer, og vannkanoner tilkoblet eget skumanlegg med egen vannkilde og to pumpestasjoner.

UNDERENTREPRISER NS 8415 :

  • Grunnarbeid / VA og veganlegg
  • Betongarbeid
  • Elektro og automasjon
  • VVS
  • Taktekking
  • Porter