Heiane Sør

Heiane Sør er en ny bydel som er under planlegging, denne er planlagt for næring- og boligområde.

Området er ca. 800 dekar.