Heiane Sør

Heiane Sør er under planlegging, og er regulert for næring- og boligområde.

Området er ca. 800 dekar.