Heiane Vest

Heiane Vest er lokalisert med god eksponering og tilkomst til E39 på Stord. Området er sentralt plassert i forhold til gjennomgangstrafikken mellom Bergen og Stavanger, og lokaltrafikken mellom Stord, Kvinnherad, Bømlo, Fitjar og Haugesundsregionen. Det samme vil gjelde når Hordfast blir realisert.

• Over 2 million kjøretøy passerer området pr år.

• Heiane Vest er lokalisert «vegg i vegg» med eksisterende næringsområde på Heiane, som utgjør Sunnhordlands største handelssenter.

• Det nærliggende området av Sunnhordlandsregionen  består av kommunene Stord, Fitjar, Bømlo, Kvinnherad, Sveio, og Tysnes. Samlet folketall for disse kommunene er over 55.000 innbyggere, hvor Stord er regionssenter.

• På Heiane er det i dag lokalisert over 150 bedrifter med til sammen ca. 2000 arbeidsplasser, hvor de fleste bransjer og tjenester er representert.

• Området er svært populært og for tiden det eneste ledige næringsarealet i Stord kommune, over 90 prosent er hittil solgt.

 

230 000 kvadratmeter utbygd

210 000 kvadratmeter solgt – 20 000 kvadratmeter for salg