Isolasjonsfabrikk

Fronta har hatt totalentreprisen av Isolasjonsfabrikken der de prefabrikkerer isolasjonskapsler og -kasser, samt annen isolering.  Kunde var Aker Solutions Stord (Den gang Kværner, ref bildet), og bygget ble oppført ved siden av det eksisterende administrasjonsbygget deres.

Bygget inneholder kontor og pauserom, i tillegg til lokale for produksjon. Produksjonslokalet er delt opp med tanke på de ulike prosessene; kapping og knekking av tynnplater, via bankerom til isolasjonsrom og ferdigstillelse. Teknisk rom ble plassert på utsiden på grunn av ekstra krav til ventilasjon og størrelsen på ventilasjonssystemet.

Bygget er ført opp i sandwich-element, og ellers bygget med strenge krav til støyisolering med tanke på lyd fra maskiner og bankerom.