Kannelønning maskin

Nybygg som huser Kannelønning Maskin. Byggherre stod selv for grunn- og betongarbeider, mens Fronta Bygg hadde totalentreprisen på hall, innredning og tekniske fag.

Bygget består av en lagerhall samt kontor- og møteromsfasiliteter med tilhørende kjøkken og toaletter.

Totalentreprise Fronta Bygg (eks. grunn- og betongarbeider)

Plassering Olderdalen, Stord