Lagerbygg på Vabakkjen

I 2022 ble det ferdigstilt 2 stk lagerbygg med 20 enheter i hver, for salg.
Hver enhet er på 72 kvm og er lagt tilrette for at kjøper kan innrede og tilrettelegge etter behov.
Pr. februar 2023 er alle 40 enheter solgt.