Monter Olderdalen

Forretningsbygget er et anlegg hvor Montérs kunder kan kjøre direkte inn i hallen og laste opp varene.

Bygget er produsert i galvanisert stål og montert sammen uten sveising.

Egenprodusert betongutrustning er montert på byggets bakkeplan for beskyttelse av veggelement.

Dette sikrer lang levetid og lite vedlikehold.