Nordea Bergen

Fronta Bygg har rehablilitert hele hovedkontoret til Nordea i Allehelgensgt.2 i Bergen.

Arbeidene har pågått over lang tid uten at noen av arbeidstakerne har måttet flytte ut av bygget i byggetiden.

Alt innenfor ytterveggene er revet ut, inkl. alle tekniske fag, og Fronta Bygg har besørget innvendig riving og gjenoppbygging i en totalentreprise.

 

Plassering Bergen sentrum