Nore Neset Arena

Prosjektet er tegnet og prosjektert av Fronta, som også har hatt totalentreprisen.
Prosjektet består av bygging av flerbrukshall, garderobeanlegg, vestibyle og skoledel.

1. etasje: består av flerbrukshall, 4 garderober,4 dommergarderober, lager, sosialt rom og Vestibyle med tilhørende kjøkken
2. etasje: består av skoledel som inneholder sløydsal, tekstilrom, keramikkrom, pauserom for lærere og rom for E-Sport

Bygget er oppført på Hagavik (Os) i Bjørnafjorden Kommune og inngår i Nore Neset Idrettspark, med Nore Neset Idrettslag som byggherre.