Olderdalen seksjonsbygg

Olderdalen Seksjonsbygg er et flerbrukerbygg oppsatt i Olderdalen.

Den huser Stord VVS, Glass & Låsservice, Vibe og Lindas Gym.

Lokalisering Olderdalen, Stord