Rema 1000 Odda

Fronta har hatt totalentreprisen med bygging av ny Rema 1000 butikk, parkeringskjeller og råbygg for næringslokaler/butikksenter, samt opparbeidelse av utendørsartealer. Bygget er oppført på Smelteverkstomta i sentrum av Odda med Odda Butikkutvikling AS som byggherre.

Bygget er definert som et sentrumsbygg med estetiske krav til utformingen, med sin svært synlige plassering i innfartsåren til sentrum og tett inntil et fredet industriminne. Sagtakformen gjenspeiler Smelteverkstiden og hundreårgammel industriarkitektur.

Fasaden består av rockwoolisolerte sandwichpaneler som er kledd med trespiler og skråstilte Sinusplater.

Butikklokalene inneholder lager, butikk, lasterampe, kjølerom, pauserom og kontorer, bygget er etter Rema 1000 sitt standardkonsept for planløsning. De ledige lokalene er levert som et lukket råbygg, klargjort med vannbåren gulvvarme.

Kjelleretasjen rommer parkeringsplasser og tekniske rom, foruten trapp og heis.

Utearealene består av parkeringsplasser med rabatter og flaggstenger, grøntareal, samt fortau og nedkjørsel til parkeringskjeller.

Arbeidet startet i slutten av januar-21, og bygget ble overlevert iht. framdriftsplanen 02.11.21 med åpning av butikklokaler 18.11.21.