REN Sjøkabel lagerhall

Fronta Bygg AS har ferdigstilt et prosjekt med REN Sjøkabel AS på bygging av nytt kabellager med tilhørende kontordel på Eldøyane på Stord.

Det 3000 m2 store stålbygget inneholder en kontordel og lagerhall med traverskrane. Den topp moderne kontordelen går over to etasjer med spiserom, møterom og universelt utformede  garderober.

REN Sjøkabel AS er et selskap, eigd av 61 nettselskap som arbeider med standardisering og retningslinjer for bransjen. De ønsker å være et ledende kunnskapssenter innenfor elektrisk nettvirksomhet. Lagerbygget som er satt opp på Eldøyane er i regi av Sjøkabelgruppen, en undergruppe av REN Sjøkabel AS.

Bjørn Haukanes, representant for byggherre i prosjektet og ansatt i REN Sjøkabel ser frem til å flytte inn i nye fasiliteter i havneområdet på Eldøyane våren 2017.