Ringvegen 30

Næringstomt på 2,2 mål. Her har vi ferdigstilt et forretnings- og kontorbygg på tre etasjer.

Bygget inneholder butikklokaler for NorEngros i hele 1. etasje. I 2. etasje holder reklamebyrået Zpirit til i den nordre halvparten. Søndre halvpart av andreetasjen er tilgjengelig for utleie, og her er vi åpne for mange modeller til ulike løsninger. Advokatfirmaet Borgen advokatar har sine kontor i 3. etasje.

Bygget kan seksjoneres.

Ta kontakt for mer informasjon.