Ringvegen 30

Ledige kontorlokaler på Heiane

Bygget ligger sentralt plassert på Heiane vis-a-vis Heiane Storsenter.

Det inneholder butikklokaler for NorEngros i hele 1. etasje.

I 2. etasje holder reklamebyrået Zpirit til i den nordre halvparten. Søndre halvpart av andreetasjen er tilgjengelig for utleie, og her er vi åpne for mange modeller til ulike løsninger tilpasset kundens behov.

Advokatfirmaet Borgen advokater har sine kontor i 3. etasje.

Ta kontakt for mer informasjon.