Rundehaugen 39

Bygget ligger på Heiane – Stord, og består av Restaurant Mako Asian Cuisine og ny Jula-butikk med lager, som ble åpnet henholdsvis august og september 2022. Dyrebutikken Pet XL og veterinær Vet XL er under bygging og blir ferdig våren 2023.

Bygget har parkering på taket i tillegg til parkering på bakkeplan.