Sparkjøp / Kiwi

Oppdrag: Rivningsarbeid av innvendige vegger fra tidligere butikk og oppbygging av nye butikker til Kiwi og Sparkjøp