Stord Bilteknikk

Ledige lokaler i 2.etasje, her er vi åpne for mange modeller til ulike løsninger. Bygget kan seksjoneres

Ta kontakt for mer informasjon