Tools

Fronta Bygg har signert kontrakt med Tools på bygging av et nytt forretningsbygg på Heiane Vest. Bygget plasseres mellom E39 og Meatjønnsvegen, ved det påbegynte Onninen-bygget. Den landsdekkende Tools-kjeden, som utstyrer industrien med mekanisk forbruksmateriell og rekvisita, blir leietaker i nybygget. Selskapet Meatjønnsvegen 64 AS er byggherre.

– Forretningsbygget skal inneholde lager, butikk og kontorer. Det får en grunnflate på vel 1000 kvadratmeter, og skal bygges i to etasjer, opplyser Leif Andreas Steinsbø, daglig leder i Fronta Bygg.

Fronta Bygg har totalentreprisen på prosjektet.