Vabakken Nord

Areal under utvikling til næringsformål. Deler av området er planert og klargjort med teknisk infrastruktur.

Arealet ligger i nær tilknytning til Leirvik sentrum, skoler/idrettsanlegg, og med god offentlig kommunikasjon.

Ta kontakt for mer informasjon