Vabakkjen Vest

Vabakken Invest AS er i prosess med utvikling av området Vabakkjen Vest.

Det foreligger forslag til en fleksibel reguleringsplan, slik at området kan dekke aktuelle behov for næringsareal. Området kan bli utnyttet til lettere industri, lager, entreprenørvirksomheter, verksteder, kontor- og administrasjonsvirksomheter. Eventuelt detaljhandel vil vera avgrenset til foremål som er fastsatt i føresegner i regional plan for attraktive senter (Hordaland Fylkeskommune).