Rundehaugen 39

Bygget ligger på Heiane – Stord, og består av Restaurant Mako Asian Cuisine og ny Jula-butikk med lager, som ble […]

Ørpetveitvegen – Haugesund

  En 4-mannsbolig og to 6-mannsboliger under oppføring rett i nærheten av Raglamyr i Haugesund. Leilighetene er på ca. 90 […]

Heiane Vest

Heiane Vest er lokalisert med god eksponering og tilkomst til E39 på Stord. Området er sentralt plassert i forhold til gjennomgangstrafikken mellom […]

Vabakken Nord

Det er satt i gang oppstart av detaljregulering for et framtidig utviklingsprosjekt for Vabakken Nord/Studalen. Ta kontakt for mer informasjon

Vabakkjen Vest

Det foreligger forslag til en fleksibel reguleringsplan, slik at området kan dekke aktuelle behov for næringsareal. Området kan bli utnyttet til lettere […]

Ringvegen 30

Bygget inneholder butikklokaler for NorEngros i hele 1. etasje. I 2. etasje holder reklamebyrået Zpirit til i den nordre halvparten. […]

Hornelandsvegen 154

Her har du muligheten til å etablere deg som nærmeste nabo til Posten Bring, Ramirent og Plantasjen. Tomt regulert for […]